Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı'nın amacı (tezli ve tezsiz), öğrencileri çalışma ilişkilerinin temel fonksiyonları konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda lisans eğitimi almış olan öğrencilere, iş hukuku, endüstri ilişkileri, insan kaynakları, toplu pazarlık, işçi sağlığı ve güvenliği gibi konularda bilgi birikimi kazandırmayı amaçlamaktadır. İş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri eğitim, donanım ve nitelikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

    İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, üretim süreçleri, işyeri ve işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, farklı disiplinlerden gelen kişilerin iş ilişkilerini bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır. 

  • Başvuru koşulları her dönem kontenjanlar açıklanırken ayrıca duyurulmaktadır.